Funktionsmedicinsk specialistläkare

Har du komplexa hälsoproblem som inte har lösts i vanlig vård, eller vill du optimera din hälsa för ett långt och hälsosamt liv? Då rekommenderar vi vår funktionsmedicinska vårdmodell som fokuserar på att identifiera varje patients individuella rotorsaker och riskfaktorer.

Under din första konsultation träffar du en erfaren läkare som noggrant går igenom och kartlägger dina symtom, din hälsostatus och livssituation tillsammans med dig. Det finns tid att ställa alla frågor utan stress.

Innan ditt första besök kommer du att fylla i våra hälsoformulär, symptomformulär och en kostdagbok för att ge oss nödvändig information för att kartlägga och analysera dina behov. Du kommer också att få lämna blodprov för en mer preciserad bedömning.

Inför besöket förbereder din läkare genom att analysera dina hälsoformulär och provsvar för att ha en samlad bild av dina hälsomarkörer och förutsättningar.

Vår funktionsmedicinska vårdmodell omfattar minst ett nybesök och ett återbesök, men behandlingens omfattning kan variera beroende på dina symtom. Du och din läkare kommer att diskutera detta under det första besöket för att komma fram till en gemensam plan. Vi strävar efter att ge dig en tydlig tidsram för att öka förutsägbarheten och tryggheten.

 

Efter besöket sammanställer vårt specialistteam en skräddarsydd utrednings- och behandlingsplan för dig. Vi kombinerar funktionsmedicin med en helhetssyn på hälsa för att erbjuda långsiktiga lösningar på kroniska sjukdomar och hälsoutmaningar.

Målet med den funktionsmedicinska vårdmodellen är att ge din kropp optimala förutsättningar för läkning och långsiktig hälsa. Det är viktigt att du som patient är villig och motiverad att följa behandlingsplanen och genomföra livsstilsförändringar. Vi kommer att stötta dig genom hela behandlingsprocessen för att identifiera och åtgärda rotorsakerna till ditt välbefinnande.

Vill du veta mer om funktionsmedicin och hur vår funktionsmedicinska vårdmodell fungerar kan du läsa vidare här: Läs mer

Vanliga frågor

En funktionsmedicinsk specialistläkare arbetar enligt den funktionsmedicinska vårdmodellen, som går till botten med rotorsakerna varför din kropp inte fungerar som den ska. Om du har en eller flera kroniska sjukdomar eller tillstånd rekommenderar vi att du träffar en funktionsmedicinsk specialistläkare. Om du har ett mer specifikt besvär du vill ha hjälp med, kan du boka ett besök hos en av våra erfarna specialistläkare inom övriga områden. Alla våra läkare har en holistiskt arbetsätt och kan hjälpa dig på resan mot en bättre hälsa.

Du kan läsa mer om varje läkares specialitet genom att klicka på deras bild på bokningssidan eller genom att gå till sidan Vårt team.

Beroende på vilken typ av besök du har bokat får du information om vad du behöver göra inför ditt första besök. Inför funktionsmedicinska nybesök behöver du fylla i formulär och lämna blodprov för att vi ska få en tydlig bild av din hälsostatus. Information om vad du behöver göra inför ditt besök kommer att skickas till dig på e-post efter du har bokat ditt besök.

Blodprover ingår inte i priset för ett läkarbesök. Du kan läsa mer om våra blodprovspaket och priser här: Blodprover

Ja, det finns det. Fråga din läkare under ditt besök eller kontakta oss så berättar vi mer.

Det kan du göra genom att gå till sidan Vårt team och välja den vårdgivare du vill boka. Vi brukar rekommendera att du bokar ett läkarbesök först om du är ny patient hos oss. Därefter kan din läkare rekommendera om du ska boka vidare behandling och coachning.

Om du är osäker kan du boka ett samtal för bokningshjälp så hjälper vi dig att hitta rätt.