Ann Gillberg

Läkare

Legitimerad läkare och specialist inom allmänmedicin sedan 2017, med tidigare erfarenhet från arbete på en vårdcentral innan inriktningen mot funktionsmedicin. Motiverad av att betrakta människor ur ett helhetsperspektiv och att kunna identifiera och åtgärda de underliggande orsakerna till sjukdom.

Specialistområden

Funktionsmedicin
Allmänmedicin
Mag- och tarmhälsa
Hälsooptimering

 “Min arbetsglädje ligger i att kunna skapa förutsättningar för att patienten själv ska kunna hitta redskapen för att läka sin kroniska sjukdom med hjälp av livsstilsförändringar i kost, nutrition, återhämtning, sömn och träning.”