Prispolicy & betalning

Prispolicy

2Heal Medical AB är en privat läkarmottagning som stödjer dig med din hälsa helt utan subventioner från samhället. Vi använder en modell där vi jobbar systematiskt och gör en kartläggning av biokemi och näringsstatus, som ligger till grund för effektiva individualiserade behandlingsplaner. Vid behov kan vi också kartlägga din tarmflora och din genvariant.

Att arbeta inom funktionsmedicin skiljer sig i grunden från vanlig sjukvård. Utbildningen sker i USA och bekostas helt på egen hand utan subventioner. Vi arbetar hårt med vår kunskapsutveckling för att kunna erbjuda bästa möjliga service.

Den typ av hälsovård som vi erbjuder är tidskrävande eftersom man utvärderar funktioner i komplexa system och analyserar resultat. Därefter sätter man ihop ett program som är avpassat för varje individs unika behov. I dagsläget måste patienten stå för hela kostnaden, vilket kan kännas svårt i ett land som Sverige där man inte är van att betala för sjukvård. De första sex månaderna hos 2Heal Medical kostar oftast mellan 10 000 – 30 000 SEK beroende på val av provtagnings- och behandlingspaket och uppföljande återbesök, telefonrådgivningar, ytterligare provtagning och kosttillskott. De omfattande labbtesterna är det som gör att vi kan ge dig helt nya insikter i din hälsa och dessa utgör den enskilt största delen av kostnaderna. Som patient hos oss lär du dig mycket om dig själv och du är en aktiv del av ditt tillfrisknande.

Om taxa och kostnader

 1. ”Funktionsmedicin” innebär en grundlig genomgång av din situation. Du svarar på 300 frågor i online-formulär. Vi läser och sammanfattar dina svar innan konsultationen med oss, där det också ingår en grundlig kroppslig undersökning (om du ej valt Distans-konsultation). Ni planerar steg ett i din behandling och du får en kortfattad preliminär behandlingsplan. Läkarens för- och efterarbete ingår i priset 
 2. Andra kontakten tar 30 min och ingår om du har valt ett 90 minuters besök. Ni diskuterar då behandlingsplan även och eventuella ytterligare provtagningar eller möten med andra kompetenser i teamet baserat på all ny information.
 3. Ytterligare återbesök avgörs av dina behov. Det kan gälla kontakt med din läkare eller med andra terapeuter.
 4. Du kan också välja ett traditionellt läkarbesök hos oss på 30,45 eller 60 minuter. Priset varierar mellan våra specialister. Då ingår ingen funktionsmedicinsk bedömning eller behandlingsplan. 
 5. ”Näringsmedicin” bokas som ett nästa steg utifrån behandlingsplanen.  Besök på mottagningen eller online. Alla återbesök kan ske på plats eller Online via videosamtal eller telefon.
 6. Hälsocoach eller psykoterapi-stöd finns för att stödja dig genomföra de livsstilsförändringar som din behandlingsplan innehållet. Vid önskemål kan paket om flera konsultationer erbjudas.
 7. Telefonrådgivning (bokas online; OBS! endast för befintliga patienter), kostar 500 SEK för 15 minuter. Endast för kortare avstämning och för att få svar på enstaka frågor. Vi har inte möjlighet att svara på frågor via mail.
 8. Kostnader för provtagning på provtagningscentral tillkommer. Vid laboratorieanalyser utomlands tillkommer denna kostnad liksom transportkostnad (vanlig post eller DHL). En del standardanalyser görs på svenska laboratorier, men för bästa behandlingsresultat krävs dessutom att vi använder oss av de bästa ackrediterade labben som gör analyser inom funktionsmedicin-området och dessa finns utomlands. Inga prover tas utan att patienten accepterat kostnaden i förväg. Vi debiterar också kostnader för vanligt porto när vi skickar provtagnings-kit till patienter.
 9. I de flesta fall kommer det i patientens individuella program att rekommenderas specifika kosttillskott för att återställa kroppens funktioner och påskynda läkningen.
 10. Förskrivning av läkemedel på recept ingår i ditt besök men kostar 400 SEK utanför behandlingsplanen per gång läkaren förskriver.
 11. Skrivande av remisser och intyg görs i förekommande fall till ordinarie timtaxa 1000 SEK/timme.
 12. I komplexa fall med lång sjukhistoria och mycket journalanteckningar kan doktorn behöva ta ut en extra avgift för en del av den tid som läggs på att sätta sig in i fallet. Detta kommer vi i så fall överens om innan så sker.

Betalningsalternativ

Huvudalternativet är att du betalar på plats med kort. Vid distanskontakt skickar vi en betallänk eller en faktura till din email. Betalningsvillkor i förekommande fall inom 10 dagar. I det fall betalningen gäller labbtester som skickas utomlands skall fakturan vara betalad innan proverna sänds. Om fakturan skall gå till ett företag behöver vi organisationsnummer och kontaktuppgifter vid bokning.

Rulla till toppen