Företagsfakta​

Vår branschorganisation Vårdföretagarna Almega förespråkar att företag inom välfärden (skola, vård & omsorg) öppet visar företagsfakta. Syftet är att visa att vi privata aktörer inom välfärden arbetar minst lika hårt och seriöst som våra offentliga kollegor. Vi följer samma högt ställda krav och riktlinjer och vill gärna bidra till transparens och öppenhet. Därför har vi kompletterat vår hemsida med nedanstående information.

Kontaktuppgifter

2Heal Medical AB
Drottninggatan 101
113 60 Stockholm
Telefon: 08-34 31 39
E-post: [email protected]

Företagsledning

Allabolag.se finns mer information om 2Heal Medical AB.

Ägare

Grundare och ägare Isis Amer-Wåhlin, Tomas Bäcklin och andra medarbetare.

Styrelse

Ordförande Isis Amer-Wåhlin
Ledamot Bonnie Roupe
Ledamot Per Nyman
Ledamot Lena Åshuvud

Ledningsgrupp

Isis Amer-Wåhlin – VD & medicinskt ansvarig
Pia Litzell Berg – Psykoterapi och hälsocoacher
Robert Lundh – Tillväxt

Basfakta

2Heal Medical har träffat fler än 5000 patienter i maj 2024.

Företaget bedriver holistisk vård av hög kvalitet där hela människan sätts i centrum, med målsättningen att hitta roten till ohälsan och behandla grundorsaken – inte bara dämpa symptom.

Det gör vi genom att utgå från den enskildes behov och önskemål samtidigt som vi värdesätter god personalvård och hög tillgänglighet, genom detta uppnås en god kvalité och en hög delaktighet.

På 2Heal Medical finns idag ett flertal specialister med hög kompetens inom många olika områden som samarbetar för att ge patienter bästa möjliga vård.

Företaget bedriver hälso och sjukvård med fokus på att erbjuda personligt anpassad vård.

Vi samarbetar även med andra specialister och terapeuter efter behov. Genom oss får du tillgång till vårt rikstäckande specialistnätverk.

Medarbetare på 2Heal

20 anställda: 15 kvinnor och 5 män.

Kvalitet och miljö

Vi arbetar kontinuerligt med kvalitet och miljö enligt Region Stockholms kriterier.