Lars-Erik Wåhlins Minnesfond

Vi på 2Heal önskar att ge vård åt dem som behöver den, inte bara åt dem som kan betala för den. Vi önskar därför att ge en möjlighet att bidra till en fond avsett för patienter som inte kan betala själva. På detta sätt önskar vi hedra Lars-Eriks omutliga vilja att hjälpa sina patienter och hans kamp för en sjukvård med patientens behov i centrum.

Lars-Erik-Wahlin

Vår vän och kollega Lars-Erik Wåhlin har hastigt lämnat oss den 7 februari 2022. Läkaren Lars-Erik och privatpersonen Lasse var densamme. Han utstrålade vänlighet och var genuint intresserad av sina medmänniskor vare sig de var patienter, arbetskamrater, vänner eller bara råkade komma i hans väg. Som läkare utövade han sitt kall med integritet. Hann fann sig aldrig i den rådande ekonomistiska synen på vården och accepterade aldrig hets och löpande-band-principen när det gällde patientbemötande. Han brukade säga att man inte skall fråga någon hur den mår om man inte vill lyssna på svaret. Som vårdcentralchef utövade han ett ledarskap som präglades av lugn, anspråkslöshet och prestigelöshet. Han satte verkligen patienten i centrum och inspirerade sin personal att se människan bakom diagnosen.

Under de sista verksamhetsåren fick Lars-Erik till sin glädje delta i skapandet av, samt ledningen och arbetet i en specialist-mottagning med ett vårdkoncept som motsvarade hans stora erfarenhet och ambitioner: 2Heal. Här fick han verka och skapa ett sammanhang som bygger på viljan att se patientens ofta komplexa situation i sin helhet. Det innebär ett teamarbete med kompetens att bidra på alla nivåer – från patientens existentiella frågeställningar till att utreda och förstå sjukdom på cellnivå.

Tyvärr kan i nuläget inte en sådan vård ges i offentlig regi. Men vi på 2Heal önskar att ge vård åt dem som behöver den, inte bara åt dem som kan betala för den. Vi önskar därför att ge en möjlighet att bidra till en fond avsett för patienter som inte kan betala själva. På detta sätt önskar vi hedra Lasses omutliga vilja att hjälpa sina patienter och hans kamp för en sjukvård med patientens behov i centrum.

Du är välkommen att bidra med en gåva i samband med Lars-Eriks bortgång, med månatliga bidrag eller kanske med ett testamente.

På den här sidan kommer vi att publicera möjligheten att både bidra till fonden och att söka bidrag från den.

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till [email protected]

Ge en gåva till Lars-Eriks Minnesfond

Du kan för närvarande endast donera genom banköverföring.

SEB 5257-1078607

IBAN SE55 5000 0000 0525 7107 8607

BIC
ESSESESS

Tack för din gåva!

Gåvobevis

När du donerat enligt ovan kan du fylla i formuläret nedan, så skickar vi ett gåvobevis till din e-post.

Rulla till toppen