Vår metod

Har du komplexa hälsoproblem som inte har lösts i vanlig vård, eller vill du optimera din hälsa för ett långt och hälsosamt liv? Då rekommenderar vi vår funktionsmedicinska vårdmodell som fokuserar på att identifiera varje patients individuella rotorsaker och riskfaktorer.

Vår funktionsmedicinska process

Du träffar en av våra erfarna specialistläkare som, tillsammans med dig, djupdyker i dina symtom och dina utmaningar och kartlägger din hälsa. Du får tid att dela allt du vill dela om ditt mående, inklusive rädslor, tidigare erfarenheter och dina mål. 

Innan mötet får du fylla i hälsoformulär, symtomformulär och en kostdagbok för att ge oss nödvändig information för att kartlägga och analysera din hälsa. 

Vi erbjuder också avancerade tester för en fördjupad förståelse av din hälsa. Genom avförings-, blod-, urin- och utandningsprover analyserar vi näringsstatus, tarmflora, genetik, eventuella intoleranser, förgiftningar och andra påverkande faktorer. 

Behandlingen skräddarsys efter dina specifika behov för att adressera orsaken till dina symtom och återställa eventuella obalanser, så att du kan återfå hälsan och bli symtomfri.

Behandlingen är långsiktig och involverar dig som patient på ett djupare plan i resan mot ett friskare liv. Du får även rekommendationer för livsstilsförändringar i form av motion,  kost, sömn, stresshantering.

Vi går till roten av det sjuka och hittar rätt behandling. Som patient hos oss har du stort inflytande och vi lyssnar alltid noggrant på dig. 

Vi stöttar dig under resans gång med regelbunden kontakt och kontinuerlig uppföljning enligt dina önskemål.

Vi strävar efter att göra din vårdupplevelse med oss så smidig som möjligt och du kan boka och avboka besök hos oss efter dina personliga förutsättningar.

Den funktionsmedicinska vårdmodellen

När den konventionella vården delar in människor i kategorier om “sjuka” och “friska”, fokuserar funktionsmedicinen på biokemiska obalanser i kroppen. Nästan alla livsstilsrelaterade sjukdomar anses inom funktionsmedicinen vara symtom på underliggande biokemiska obalanser till följd av livsstil, genetiska betingelser, kost och toxisk miljö.  Förenklat kan man säga att funktionsmedicin fungerar bäst när det handlar om kroniska sjukdomar och tillstånd, medan den konventionella vården är mer lämplig för akuta sjukdomar och trauman. Funktionsmedicinen går till botten med rotorsakerna till varför din kropp inte fungerar eller din hälsa inte är optimal. 

Behandlingen är fokuserad på bot och att återställa hälsan, än att enbart dämpa symtomen med mediciner. Den funktionsmedicinska behandlingsregimen är därför i högre grad helhetsbaserad, mer långsiktig och involverar dig som patient på ett djupare plan i resan mot ett friskare liv. Funktionsmedicinen ger kroppen ypperliga möjligheter till självläkning när de biokemiska obalanserna rättas till.

En lång rad sjukdomar och tillstånd kan behandlas framgångsrikt med funktionsmedicin. Här är några exempel:

  • IBS och andra mag- och tarmsjukdomar
  • Autoimmuna sjukdomar  – exempelvis diabetes, sköldkörtelsjukdomar, psoriasis och reumatism
  • Kronisk trötthet
  • Hudåkommor 
  • Fibromyalgi 
  • Astma och allergier
  • Övervikt
  • Inflammatoriska tillstånd
  • Metabola störningar 

Funktionsmedicinen arbetar aktivt med livsstilsförändringar i form av motion, kost och stresshantering. Som patient är du därför varmt välkommen oavsett om du har krämpor eller sjukdom eller är inriktad på att förebygga framtida ohälsa och vill optimera din hälsa preventivt.

Funderar du på att boka?

Vi erbjuder dig snabb och smidig bokningshjälp för att matcha med rätt vårdgivare. Du får en personlig och trygg introduktion till våra tjänster genom ett kostnadsfritt telefonsamtal.

Boka redan idag och låt oss hjälpa dig!