“Sköldkörtelsjukdomar kräver individanpassad behandling”

Kunskapen om sköldkörtelsjukdomar ökar, men många mår fortfarande inte bra av standardbehandlingen. ”Eftersom alla har olika förutsättningar krävs en mer omfattande bedömning och därefter en för respektive patient skräddarsydd behandling än den som normalt erbjuds idag”, berättar överläkare Isis Amer-Wåhlin, inför Sköldkörteldagen.

Sköldkörteldagen, den 25 maj, inleder årligen World Thyroid Week. Denna globala uppmärksamhet kring sköldkörtelsjukdomar är ett bra tillfälle att lyfta fram behovet av att fler med exempelvis hypotyreos (underfunktion i sköldkörteln) får möjlighet till bättre hjälp.

Det handlar nämligen om komplexa tillstånd, där ett helhetsperspektiv  på patienten krävs.

– Kroppens hormoner, substanser som bär instruktioner till olika organ, är alla komplexa och sammankopplade. Därför kräver sköldkörtelsjukdomar att man söker roten till problemet och behandlar sjukdomen med flera olika expertiser. Något som den traditionella vården oftast inte hinner med och där kompetensen inte alltid finns. Samtidigt pågår forskning löpande men det tar generellt 20 år för ny kunskap att nå patienten, förklarar Isis.

Det räcker inte med att mäta TSH-värdet

Hos 2Heal Medical behandlas sköldkörtelsjukdomar ur ett funktionsmedicinskt perspektiv, vilket innebär att klinikens samlade expertis tar reda på grundorsaken, och därefter skräddarsyr behandling för att hjälpa patienten att må bättre och återfå en god livskvalitet.

– Dina symtom är den första ledtråden. Samtidigt är många av dessa symtom generella och därför är det  viktigt att även göra blodprovsanalys och lägga samman allt i en helhetsbedömning, berättar Isis.

Det vanligaste sättet att initialt undersöka sköldkörtelns funktion är att ta ett blodprov som visar TSH-värdet. Om TSH är högt är det ett tecken på att hjärnan skickar signaler till sköldkörteln om att tillverka mer hormon. Detta tyder på att du har låg sköldkörtelfunktion, dvs. hypotyreos.

Isis förklarar att TSH dock bara visar hur signalerna fungerar mellan hypofysen i hjärnan och sköldkörteln, och inte hur mycket aktivt hormon som sköldkörteln faktiskt tillverkar och kroppen kan använda.

– Därför måste även sköldkörtelhormonerna T4 och T3 mätas. Detta för att säkra att omvandling från T4 till aktivt T3, optimal funktion och intracellulär effekt av T3 fungerar. Alla steg i denna process är beroende av olika näringsämnen, därför är förståelse för eventuell autoimmunitet mycket viktigt.

Måendet är livsstilsberoende vid sköldkörtelsjukdomar

Om det visar sig att symtomen beror på en underfunktion av sköldkörteln utforskas alltså orsakerna till att just din sköldkörtel inte fungerar som den ska. Förutom livsstilsfaktorer har tarmhälsa, stress, kost och näringsstatus stor påverkan.

Hos 2Heal samarbetar endokrinolog och gynekolog/androlog med näringsmedicinare. Teamet utgår från kroppens olika system och organ och hur dom interagerar. Behöver patienten tillskott av sköldkörtelhormoner hjälper specialisterna till med det utifrån patientens individuella behov.

– Ja, alla med sköldkörtelsjukdomar  har olika förutsättningar, varför såväl individualiserad bedömning som  behandling krävs. Vissa patienter mår exempelvis bättre på syntetiskt T4, och/eller T3. Andra kanske svarar bättre på naturliga sköldkörtelhormoner, NDT. NDT kan i nuläget endast förskrivas via individuell licens vilket våra läkare erbjuder om indikationen finns.

– När det gäller sköldkörtelsjukdomar och även andra kroniska tillstånd vet vi att måendet är livsstilsberoende. Förutom att se till att våra patienter får rätt medicinering är det just där som mest krut bör läggas för att patienter med sköldkörtelsjukdomar ska få optimal vård, avslutar Isis Amer-Wåhlin, grundare av 2Heal Medical.