Menstruationen – en viktig indikator på kvinnors hälsa

Den 28 maj firas den internationella mensdagen för att uppmärksamma kvinnors hälsa och välbefinnande runt om i världen. För oss som vårdpersonal är det viktigt att reflektera över den betydelse menstruationen har för kvinnor och de utmaningar de kan möta i samband med den.

Menstruationen är inte bara en fysisk process utan också en viktig indikator på kvinnors hälsa. Den kan avslöja obalanser i hormoner och kan vara en signal om underliggande hälsoproblem såsom polycystiskt ovariesyndrom (PCOS), sköldkörtelsjukdomar eller endometrios. Därför är det viktigt att vi är lyhörda för våra patienters menstruationscykler och tar deras oro på allvar.

För många kvinnor runt om i världen är tillgång till vård och hygienprodukter vid menstruation inte en självklarhet. Detta kan leda till allvarliga hälsoproblem och komplikationer som infektioner och reproduktiva problem. På 2Heal är det vår uppgift att säkerställa att alla kvinnor kan få stöd och vård under sin menstruationsperiod.

Menstruationen kan vara en utmanande period

Menstruationen är också en period då kvinnor kan uppleva ökad smärta och obehag. För kvinnor med endometrios eller andra smärtrelaterade tillstånd kan mensperioden vara en särskilt utmanande tid. Det är viktigt att få tillgång till effektiv smärtlindring och behandling för att hantera sina symtom och förbättra sin livskvalitet.

På internationella mensdagen är det också viktigt att vi reflekterar över den sociala och kulturella påverkan som menstruationen har på kvinnor runt om i världen. Stigma och tabun kring menstruation kan leda till diskriminering och uteslutning, särskilt för kvinnor i länder där menstruation fortfarande betraktas som skamligt eller ohygieniskt.

Det är viktigt att utbilda och uppmuntra till öppenhet och medvetenhet kring menstruation för att minska stigma och främja jämlikhet och rättvisa för alla.

I slutändan är internationella mensdagen en påminnelse om vikten av att lyfta fram kvinnors hälsa och välbefinnande och att arbeta för en värld där alla kvinnor har tillgång till en säker och bra vård under menstruationen.

På 2Heal stöttar vi våra kvinnliga patienter och  arbetar för att skapa en mer rättvis och empatisk vårdmiljö för alla. Välkommen till oss!