Ursula Flatters

Läkare

Specialist i allmänmedicin med över 30 års erfarenhet som läkare och chef på Vidarkliniken och Vidar Vårdcentral. 

Stort intresse för helhetshälsa och tar emot alla patienter som tillhör allmänmedicinens område, inklusive barn. Stort erfarenhet även med rehabilitering av bl.a. patienter med cancer.

Specialistområden

Allmänmedicin
Cancer
Barn
Stressrehabilitering

“För mig är det viktigt att i dialog med patienten förstå och behandla helheten i och omkring patientens sjukdom. Hälsa är inte bara att vara fri från sjukdom utan också att känna meningsfullhet”