Sujata Lalit Kumar

Läkare, Med. Dr.

Överläkare med lång erfarenhet både nationellt och internationellt inom kvinnohälsa. Expert inom fertilitetsbehandlingar och profilerad inom prekonception för att förbättra reproduktiv hälsa.

Arbetat på reproduktionsmedicinsk klinik och endometrioscentrum på Karolinska Universitetssjukhuset. Global erfarenhet från världens största IVF-kliniker (IVI) i Spanien och Indien. Även arbetat på Mayo Clinic, USA, inom fertilitet och myom.

Med. Dr. vid Karolinska Institutet, avhandling i embryoimplantation och livmoderslemhinnans mottaglighet för embryon.
Forskningsanknytning vid Karolinska Institutet.

Specialistområden

Kvinnlig hälsa
Fertilitetsförberedelse
Infertilitet

”Holistisk hälsa och funktionell medicin är centralt för att undanröja ohälsa och infertilitet.”