Stefan Arver

Läkare, Docent

Överläkare, endokrinologi och andrologi med lång erfarenhet kring hormonella sjukdomar.

Särskild inriktning på mannens hormonsystem och könsspecifika sjukdomar. Till detta hör hormonella problem, infertilitet, nedsatt sexuell funktion och annan sexuell problematik.

Specialistområden

Manlig hälsa
Infertilitet
Erektionsproblem
Testosteronbrist