Pia Litzell Berg

Leg. Psykoterapeut

Legitimerad psykoterapeut, socionom, handledare och lärare i psykoterapi. Mångårig erfarenhet av arbete både inom offentlig och privat vård. Psykodynamisk grundsyn och en relationell inriktning i arbetet.

I psykoterapi med Pia får du utforska din livshistoria och din nutid och hur dessa hänger samman. Du får möjlighet att prata om det som gör dig nedstämd och väcker ångest men också om dina styrkor. 

Under de inledande samtalen kommer ni tillsammans fram till en tydlig målsättning för din psykoterapi och en plan som passar dig.

Specialistområden

Psykisk hälsa
Personlig utveckling
Relationer
Gruppterapi

“En målsättning i psykoterapi är att svåra erfarenheter ska bli mindre plågsamma och att det ska vara möjligt att leva ett gott och meningsfullt liv”