Maja Wieksten

Fysioterapeut

Leg. fysioterapeut sedan 1998, utbildad i Tyskland och Australien med flera certifikat.

Mångårig erfarenhet inom ortopedi, kompletterad med stort intresse av lymfsystemet, lungfunktionen och det autonoma nervsystemet.

Specialistområden

Ortopediska besvär
Hållbar hållning
Idrottsskador 
Nack- och ryggproblem 
Lymfhälsa 
Lungsjukdomar ( KOL, Covid)
Djupavslappning

“Om du inte tar dig tiden för din hälsa behöver du ta dig tid för din ohälsa”