Madeleine Marcus

Näringsterapeut

Madeleine har arbetat heltid som certifierad näringsterapeut (NMTF) med funktionsmedicinsk inriktning sedan 1999. Utöver det har hon cirka 30 års erfarenhet av terapi och stöd för personlig utveckling, mental och själslig hälsa i en mängd olika former. 

Madeleine tar hänsyn till faktorer som miljö, genetik, kost, stress, näringsbalans, hormonell balans, magtarmfunktion, miljö och livsstil – som alla har betydelse för hälsan.

Specialistområden

Funktionsmedicin
Hormonsystemets hälsa
Metabol hälsa
Mag- och tarmhälsa
Kost och nutrition
Hudproblem
Astma, allergier och födoämnesintoleranser
Kronisk trötthet
Hjärnhälsa
Autoimmunitet