Bo Jonsson

Läkare, Med. Dr.

Specialist i allmänpsykiatri med lång erfarenhet från öppen- och slutenvård med psykiatrisk bedömning och behandling med läkemedel, psykoterapi och livsstilsåtgärder.

Speciellt inriktad på ångest, depression och bipolaritet. Intresserad av helhetshälsa, integrativ medicin och näringsmedicin. Kunskaper inom ortomolekylär medicin och funktionsmedicin.

Anknytning till Karolinska Institutet.

Specialistområden

Psykisk hälsa
Ångest
Depression
Kronisk trötthet

” Vi har alla förmågan att läka naturligt, bara vi får rätt verktyg”