Azim Osman

Läkare

Ortoped och företagsläkare. Arbetat som specialist sedan 1991.
Hjälper ofta personer som har problem med bland annat rörelseorganen, ortopediska besvär, idrottsskador, och arbetsrelaterade ortopediska besvär.

Specialistområden

Ortopediska besvär
Idrottsskador
Smärta