Holistisk syn på kvinnohälsa

Kvinnors hälsa är komplex. Under livets gång går kvinnor igenom en rad förändringar som menstruationscykler, graviditet, klimakteriet m.m. Det påverkar inte bara den reproduktiva hälsan, utan även det mentala, emotionella och fysiska välbefinnandet. Ett holistiskt perspektiv på kvinnohälsa är därför nödvändigt, något vi på 2Heal är specialister på.

Kliniken kontaktas löpande av kvinnor med problem såsom mensrubbningar, PMS eller svårigheter att bli gravid. Andra vänder sig till oss med ångest – och stressproblematik, inte minst under klimakteriet.

Problemen varierar men oftast kan vi identifiera ett mönster som en direkt konsekvens av kost, livsstil och stress. Vi ser även hormonella obalanser. Därför går vi på djupet och kartlägger problematiken som till exempel kan röra sig om näringsbrist eller insulinresistens.

Vårt team av kvinnoläkare, gynekologer, barnmorskor och näringsspecialister gör oss väl rustade att erbjuda en behandling som både är bred och högt specialiserad. Ofta löser vi problematiken där den offentliga vården tidigare har kommit till korta.

I strikt medicinsk betydelse är kvinnosjukdomar detsamma som gynekologiska sjukdomar. Vi ser dock att den ohälsa som drabbar kvinnor är betydligt mer komplex och större än så. Vårt holistiska perspektiv på kvinnohälsa gör oss också lämpliga att behandla en rad kvinnorelaterade sjukdomar och besvär:

Endometrios – vanligt besvär inom kvinnohälsa

Vid endometrios växer livmoderslemhinnan utanför livmodern. Var tionde kvinna i fertil ålder drabbas av sjukdomen. Det mest utmärkande symtomet är svåra smärtor vid menstruation. Sjukdomen, som ofta debuterar redan i tonåren, kommer ofta i skov, vilket innebär att symtomens styrka varierar över tid.

De allra flesta behöver professionell behandling för att komma till rätta med smärtorna. På 2Heal finns gynekologer med lång erfarenhet av endometrios. Vi fokuserar mycket på hormonella obalanser och tarmhälsa, då vi vet att könshormoner är avgörande för att orsaka endometrios och en orolig tarm ofta förstärker dina symtom.

Vi arbetar med avancerade blodprover och lägger upp kostplaner och fysisk aktivitet utifrån svaren på dem. Motion aktiverar kroppens smärtstillande system och frigör endorfiner, vilket får oss att må bättre. Ibland räcker fysisk aktivitet, vid andra tillfällen kan vi erbjuda det i samverkan med KBT, mindfulness och läkemedel. Vår specialistkompetens inom kvinnohälsa gör oss lämpade att behandla denna sjukdom.

Individuell handlingsplan vid fertilitet

Du träffar en dedikerad specialistläkare på fertilitetsbesvär. Tillsammans tittar vi på din livssituation, hälsohistoria och medicinsk dokumentation. En individuell behandlingsplan utformas efter din unika situation. Avancerade labb- och blodprover hjälper oss att förstå just din unika utmaning att bli gravid och för oss närmare målet.

PCOS (polycykliskt ovariesyndrom) betyder “många äggblåsor på äggstockarna”. Vid PCOS finns en tydlig koppling till förhöjda nivåer av insulin och testosteron, vilket ofta medför svårighet att bli gravid. Typiska symtom är oregelbunden eller utebliven mens, ökad hårväxt på kroppen och övervikt.

IBS-symtom är också vanligt förekommande. Vi hjälper dig med insulinbehandling, men tar också ett helhetsgrepp om din hälsa för att komma tillrätta med kostvanor, stress och andra typer av livstilsproblematik för att långsiktigt hjälpa dig att må mycket bättre.

PMS och PMDS

Många kvinnor upplever dagarna före mens en påtaglig irritation, nedstämdhet och svullnadskänsla i kroppen. Problemet upprepas ofta vid varje menscykel. PMS står för premenstruella störningar och drabbar cirka 30 procent av kvinnor i fertil ålder. Problematiken påverkar relationer, sociala funktioner och arbetsliv. Ångest, oro och sömnstörningar sänker livskvaliteten.

Men, det finns god hjälp att få. 2Heal Medical arbetar både med livsstilsförändringar i form av mer näringsriktig kost, motion och stressavvänjning samt läkemedel vid behov. Vår holistiska behandling har visat sig ha en mycket positiv inverkan på PMS-liknande besvär.

Som kvinna förtjänar du att må bra- under hela livet. Har du besvär som påverkar din vardag negativt, oavsett om de är fysiska eller psykiska, så är du varmt välkommen till oss. 2Heal är specialister på kvinnlig hälsa och vårt mål är att hjälpa dig att må bra igen och kunna njuta av livet.