Alzheimers sjukdom och östrogenbrist

Ny forskning visar att en kvinnas nivåer av kvinnliga könshormoner kan påverka risken för Alzheimers sjukdom och andra former av demens. Detta är intressant och viktigt att känna till, eftersom det finns mycket man kan göra själv både för att hålla sina hormoner i balans och även minska risken för demens. Vi ska förklara hur!

Alla kvinnor hamnar förr eller senare i klimakteriet. De flesta  känner till vad det innebär, att hormonbalansen förändras och äggstockarnas funktion minskar. För många kommer humörförändringar, värmevallningar, viktökning och torra slemhinnor som ett ovälkommet brev på posten. 

Nu visar ny forskning att en kvinnas nivåer av könshormoner även kan påverka risken för Alzheimers sjukdom och andra former av demens. Detta är viktigt att känna till, eftersom det finns mycket man kan göra själv både för att hålla sina hormoner i balans och även minska risken för demens. Vi ska förklara hur! 

expressive-middle-aged-woman

Alzheimers sjukdom vanligare hos kvinnor

Alzheimers är en form av demens som blir alltmer vanlig i världen. Det är en sjukdom som angriper hjärnan och påverkar minne och logik. Skadan stör hjärncellernas förmåga att kommunicera med varandra och påverkar tänkande, beteende och känslor. Enligt World Alzheimer Report uppskattas det att nästan 50 miljoner människor i världen lever med demens och antalet beräknas öka till 131,5 miljoner före år 2050.

Alzheimers sjukdom är vanligare hos kvinnor än hos män. En orsak kan vara att kvinnor oftast lever längre än män, då ålder oftast är den främsta riskfaktorn för Alzheimers sjukdom. Ny forskning visar också på en koppling mellan det kvinnliga könshormonet östrogen och Alzheimers.

Koppling mellan Alzheimer och östrogen

Det kan vara så att östrogen spelar en roll för att skydda hjärnan från skador som orsakas av Alzheimer och att denna skyddande effekt går förlorad när östrogennivåerna minskar i klimakteriet. Forskare har visat att kvinnor som har en kortare fertil period i livet (totalt 21-34 år) har 26 % högre risk att utveckla demens jämfört med kvinnor som har en längre fertil period (totalt 39-44 år). Det pekar mot att kvinnor som får sin första mens sent eller kommer tidigt i klimakteriet skulle ha större risk för demens. Naturligtvis finns där även en möjlighet att det inte är kvinnliga könshormoner i sig, utan snabba förändringar i deras nivåer som är problemet, säger Pauline Maki, en professor i psykiatri och psykologi vid Illinois Universitet i Chicago. 

Hur kan man förebygga Alzheimers?

Det är vanligt att kvinnor upplever en kognitiv försämring såsom förvirring, koncentrationssvårigheter och glömska under övergångsåldern. Förklaringen är att när östrogennivåerna och därmed hjärnans glukosomsättning minskar, försvåras bildningen av nya kopplingar, synapser, mellan hjärnans nervceller.

Vi på 2Heal Medical pratar gärna om vikten av att förebygga sjukdom, något som det sällan talas om när det gäller Alzheimer. Har man till exempel högt blodsocker och blodfetter kan det spelar roll för den kognitiva funktionen. En stor del av alla Alzheimerfall kan kopplas till diabetes, övervikt, dålig kost och andra faktorer som både kan förebyggas och behandlas med rätt kost. Det man kan göra är att se över sin egen kost och livsstil för att själv fundera över vilka områden som kan förbättras, det kommer göra gott både för din hormonhälsa och för förebyggandet av alzheimers.

Östrogenbrist är en tillstånd där kroppen har låga nivåer av det kvinnliga könshormonet östrogen. Det kan uppstå under perimenopaus (den övergångsperiod som leder upp till klimakteriet) eller efter att en kvinna har genomgått menopaus (slutet av menstruationscykeln).

Ja, det kan ibland orsaka värk i kroppen. Många kvinnor upplever led- och muskelvärk som ett av symtomen på östrogenbrist. Värken kan vara lokaliserad eller spridd i kroppen.

Ja, trötthet och utmattning är vanliga symtom på östrogenbrist. Låga nivåer av östrogen kan påverka energinivån och sömnkvaliteten, vilket kan leda till känslor av trötthet och utmattning.

Ja, viktuppgång är ett möjligt symtom på östrogenbrist. När östrogennivåerna sjunker kan det påverka ämnesomsättningen och fettfördelningen i kroppen, vilket kan leda till en ökad risk för viktökning, särskilt runt midjan.

Ja, hjärtklappning eller oregelbundna hjärtslag kan vara ett symtom på östrogenbrist. Östrogen har en inverkan på hjärtats funktion och när nivåerna av östrogen minskar kan det påverka hjärtats rytm, vilket kan leda till hjärtklappning.

Behandling av östrogenbrist kan innefatta hormonterapi, där östrogen ersätts genom antingen östrogenbehandling ensamt eller i kombination med progesteron (vid behov). Det finns också icke-hormonella alternativ och livsstilsförändringar som kan bidra till att hantera symtomen på östrogenbrist. Det är viktigt att diskutera behandlingsalternativ med en kvalificerad läkare.

Symtom på östrogenbrist

Vi ser att det inte är ovanligt med östrogenbrist även hos kvinnor som inte ännu är i klimakteriet.  Några typiska symtom vid lågt östrogen är:

  • Torra slemhinnor i underlivet
  • Urinvägsinfektion
  • Sprickor och smärtor i underlivet
  • Utebliven eller oregelbunden mens
  • Värmevallningar
  • Svettningar
  • Sömnproblem
  • Nedstämdhet
  • Humörförändringar

En holistisk behandling vid östrogenbrist

Vet du med dig att du har låga östrogenhalter behöver du inte i första hand vara orolig att utveckla demens, men det finns många hälsofördelar med att se över din hormonhälsa både innan, under och efter klimakteriet. Dina hormonnivåer spelar en viktig roll i din mentala hälsa och din fysiska hälsa. 

Vi på 2Heal Medical har stor kompetens inom hormonhälsa och vägleder många kvinnor som har östrogenbrist både innan och under klimakteriet. 

Livsstilens påverkan på östrogen

Vi rekommenderar att man ser över sina stressnivåer och inte utsätter kroppen för för mycket intensiv hård träning, såsom löpning och spinning. Även kosten påverkar självklart – östrogen bildas ur kolesterol och lagras i fett, så ibland ser vi kopplingen mellan låga östrogenhalter och fettsnål kost eller olika typer av strikta dieter. Generellt rekommenderar vi alltid en varierad kost inklusive animalier för optimal hormonhälsa. Hos 2HEAL får du en behandlingsplan som innefattar alla dessa delar, så att du får kunskap och ser koppling till din livsstil. Tycker man att det är svårt att göra förändringar på egen hand har vi välutbildade och erfarna hälsocoacher och näringsterapeuter som hjälper patienter att nå sina hälsomål.

Källa: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6198681/
https://fof.se/tidning/2020/9/artikel/kvinnor-klimakteriet-och-alzheimer