Psykisk ohälsa​

Långvarig stress, en känsla av överväldigande eller utmaningar att hantera en eller flera av dina livsområden kan leda till negativa känslor  och något eller flera symptom.

Psykiska besvär kan ha många olika orsaker och det är viktigt att hitta de underliggande orsakerna till varför du mår dåligt och samtidigt utesluta de tillstånd som kan kopplas till kroppsliga symptom/ohälsa

Hos oss på 2Heal arbetar vi utifrån principen helhetshälsa, det innebär att vårt team av specialister letar eventuella orsaker till ditt mående ner på cellnivå, i psykologiska och existentiella frågor. När vi uteslutit medicinska orsaker är samtalsterapi ett mycket värdefullt verktyg för att återfå balans och sinnesro, och verktyg för att hantera dina olika livsområden.

I samtalsterapi får du hjälp att hantera stressen och dess påverkan på ditt liv. Du kan påbörja en förändringsprocess så att dina tankemönster, förmågan att hantera känslor/krav samt relation till dig själv och andra människor stärks. Du får kunskap om kroppen och nervsystemets funktion och betydelse för ditt mående och får lära dig tekniker som verktyg för återhämtning.

Våra samtalsterapeuter arbetar med olika tekniker.

Symptom

Starta resan mot din bästa hälsa.
Boka ett kostnadsfritt telefonsamtal direkt.

Djupare insikt i psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa är en komplex fråga som berör många människor på olika sätt. Det kan vara resultatet av genetiska faktorer, livshändelser, miljöfaktorer eller en kombination av dessa. Oavsett orsak är det viktigt att förstå att psykisk ohälsa inte är ett tecken på svaghet eller brist på viljestyrka. Det är snarare en indikation på att individen har gått igenom utmaningar som har påverkat deras mentala välbefinnande. Att förstå dessa utmaningar är nyckeln till att hitta rätt behandling och stöd.

Kroppens roll i psykisk hälsa

Det finns en stark koppling mellan kropp och sinne. Obalanser i kroppen, såsom hormonella obalanser eller näringsbrister, kan påverka vår psykiska hälsa. Därför är det viktigt att inte bara fokusera på det psykologiska, utan också att se till kroppens fysiska tillstånd. Genom att förstå hur dessa fysiska faktorer interagerar med vår mentala hälsa kan vi erbjuda mer riktade och effektiva behandlingsmetoder.

Terapeutiska tekniker för återhämtning

Samtalsterapi är ett kraftfullt verktyg för att hantera psykisk ohälsa. Men det finns också andra tekniker och metoder som kan vara till hjälp. Dessa kan inkludera mindfulness, meditation, kognitiv beteendeterapi (KBT) och andra terapeutiska metoder. Genom att kombinera dessa tekniker kan individer få de verktyg de behöver för att hantera sin psykiska ohälsa och hitta vägar till återhämtning. Varje individ är unik, och därför kan en kombination av flera metoder vara mest effektiv.

Framtiden för psykisk hälsa

Medan det fortfarande finns ett stigma kring psykisk ohälsa, gör framsteg inom forskning och behandling det möjligt för fler människor att få den hjälp de behöver. Genom att fortsätta sprida medvetenhet och kunskap om detta viktiga ämne kan vi hoppas på en framtid där alla har tillgång till den vård och det stöd de behöver. Det är vår förhoppning att genom forskning, utbildning och medvetenhet kan vi skapa en mer inkluderande och stödjande samhälle för alla.

 

Rulla till toppen