Psykisk ohälsa​

Långvarig stress, en känsla av överväldigande eller utmaningar att hantera en eller flera av dina livsområden kan leda till negativa känslor  och något eller flera symptom.

Psykiska besvär kan ha många olika orsaker och det är viktigt att hitta de underliggande orsakerna till varför du mår dåligt och samtidigt utesluta de tillstånd som kan kopplas till kroppsliga symptom/ohälsa

Hos oss på 2Heal arbetar vi utifrån principen helhetshälsa, det innebär att vårt team av specialister letar eventuella orsaker till ditt mående ner på cellnivå, i psykologiska och existentiella frågor. När vi uteslutit medicinska orsaker är samtalsterapi ett mycket värdefullt verktyg för att återfå balans och sinnesro, och verktyg för att hantera dina olika livsområden.

I samtalsterapi får du hjälp att hantera stressen och dess påverkan på ditt liv. Du kan påbörja en förändringsprocess så att dina tankemönster, förmågan att hantera känslor/krav samt relation till dig själv och andra människor stärks. Du får kunskap om kroppen och nervsystemets funktion och betydelse för ditt mående och får lära dig tekniker som verktyg för återhämtning.

Våra samtalsterapeuter arbetar med olika tekniker.

Symptom

Starta resan mot din bästa hälsa.
Boka ett kostnadsfritt telefonsamtal direkt.

Rulla till toppen