IBS

Vi erbjuder den mest holistiska IBS-behandlingen i hela landet och identifierar orsakerna till just dina besvär genom bland annat medicinska tester, analys av kost- och motionsvanor, utvärdering av din näringsstatus och stressutvärdering. Vår kombinerade precisions- och livsstilsmedicinska metod har visat sig mycket framgångsrik i behandlingen av IBS. Det går att bli helt fri från IBS!

Trots att IBS inte är något farlig tillstånd, det finns tex inget samband mellan IBS och tjocktarmscancer som många tror, kan symtomen vara smärtsamma, jobbiga och hämma din vardag påtagligt. Låt oss hjälpa dig.

IBS, irritable bowel syndrome, är en vanlig diagnos eftersom symtomen är generella och ospecifika. Tillståndet kan ha många bakomliggande förklaringar och därför brukar den kallas för en “uteslutningsdiagnos”. Vi går på djupet och finner orsaken till varför din mage inte fungerar.

Starta resan mot din bästa hälsa.
Boka ett kostnadsfritt telefonsamtal direkt.

Äntligen har jag hittat till en vårdgivare som ser helhetsbilden och hjälper till att reda ut mina besvär från grunden.

Man känner sig fantastisk när man blir sedd som en hel människa inte vara en lista av symtom.

Har varit på ett läkarbesök och känner för första gången att en läkare verkligen lyssnar på mig. Verkligen glad att jag hittade hit!

Orsaker till IBS

Eftersom IBS inte är ett enhälligt tillstånd finns det många olika underliggande orsaker och ofta ser vi flera samverkande faktorer. Exempel på orsaker till IBS-symptom är dysbios som innebär obalans i tarmfloran, SIBO som står för överväxt av tarmbakterier i tunntarmen, ökad tarmpermeabilitet så kallat läckande tarm, infektioner i tarmen och livsmedelsintoleranser. Psykosociala faktorer som stress och sömnbrist spelar ofta också en roll.

Eftersom ca 70% av vårt immunförsvar sitter i magen och enzymer och bakterier i magen producerar en stor del av våra signalsubstanser ger IBS inte bara magbesvär utan kan också påverka ditt nervsystem, ditt psykiska mående och ditt immunförsvar negativt.

Kvinna med blå tröja har IBS och ont i magen.

Symtom på IBS

Hur yttrar sig IBS? Man delar in i IBS i olika typer beroende på symtom. De flesta har en kombination av olika symtom, varav de mest frekvent förekommande är:

  • Uppkördhet och gaser i magen
  • Buksmärtor som kommer och går
  • Oregelbundna avföringsvanor
  • Ont i magen efter måltid, med en känsla som lättar efter man har haft avföring
  • Förstoppning, diarré eller omväxlande
  • En känsla av att inte helt ha tömt tarmen efter toalettbesök

Trötthet, dålig sömn, torra slemhinnor, ledvärk, huvudvärk och humörsvängningar är andra problem som kan förknippas med IBS.

Har du återkommande buksmärtor tillsammans med förändrade avföringsvanor och konsistens på avföringen är sannolikheten hög för IBS. Du bör konsultera vården för att man ska kunna utesluta andra allvarliga mag- och tarmsjukdomar.

Vår behandling av IBS

Vi vill erbjuda dig mer än bara lindring av symtom. Våra läkare och näringsterapeuter går på djupet för att hitta bakomliggande orsaker till dina symtom, analyserar dina viktigaste hälsomarkörer och lyssnar noggrant på dig.

Tillsammans arbetar vi för att hitta de bakomliggande orsakerna, och utifrån det tar vi fram en individanpassad behandlingsplan för just dig. Om du vill förstå din kropp och dina symtom, få verktyg till att må bra igen och optimera din hälsa – boka en tid till oss. 

Din investering

Vid IBS-problem identifierar vi med funktionsmedicinsk precision dina bakomliggande orsaker och formar din individuella behandlingsplan. Under behandlingen är det normalt att investera 2 000 – 4 000 kr per månad på besök, telefonrådgivning, kosttillskott och fördjupad provtagning för snabbare läkning.

Starta resan mot din bästa hälsa.
Boka ett kostnadsfritt telefonsamtal direkt.

The Institute For Functional Medicine, Logga
Vårdföretagarna, Logga
Sting, Logga
Sting is the leading ecosystem in the Nordics for startups with high growth potential.
Sveriges läkarförbund, logga
Karolinska Institutet Innovations AB, Logga
The Institute For Functional Medicine, Logga
Sveriges läkarförbund, logga
Vårdföretagarna, Logga
Karolinska Institutet Innovations AB, Logga
Sting, Logga
Sting is the leading ecosystem in the Nordics
for startups with high growth potential.

2Heal Medical är en privat mottagning där du som patient står i centrum. Med ett brett nätverk av kompetenta medicinska specialister och den senaste vetenskapen erbjuder vi dig skräddarsydd vård av högsta kvalitet.

Kontakta oss på 08 – 34 31 39 eller [email protected].

  2Heal Medical AB © 2023
Rulla till toppen