Utmattning, utbrändhet och låg energi

Hjärnan och binjurarna har stor betydelse för att kontrollera ditt stress-system. Binjurarna är små körtlar som utsöndrar hormonet kortisol vilket påverkar bland annat din sömn och aktivitet på morgonen samt hanterar den stress som din vardag ger upphov till. Kroppens förmåga att hantera stress och bekämpa infektioner försämras om systemet inte är i balans och då  upplever vi en mängd symptom.

Stress aktiverar vår HPA-axel dvs vårt “stressystem”. HPA-axeln består av hypotalamus, hypofysen och binjurarna. En kaskad av hormonella förändringar uppstår som leder till att kortisol utsöndras. När stressen går över stänger HPA-axeln av kortisolproduktionen och kroppen kan vila. Men vid konstant eller kronisk stress sätts HPA-axelns normala funktion ur spel.

HPA-axeln rubbas också av kroppens stress från t.ex. inflammation.

En störd dygnsrytm med för mycket ljus på kvällen (t.ex. från bildskärmar) och för lite dagsljus under dagen, kan också påverka dig negativt. Även en störd blodsockerbalans påverkar HPA-axeln negativt.

2Heals team undersöker hela din situation ner på cellnivå. Både din symtombild och dina blodprov är viktiga för diagnos. Vi kan även göra andra tester för att analysera dina nivåer av signalsubstanser och hormoner för att utvärdera de underliggande orsakerna till varför du mår som du mår.

Om dina symtom beror på en rubbad HPA-axelsfunktion så strävar vi efter att ta reda på grundorsakerna. Vi hjälper dig  att se över din tarmhälsa, stresshantering, sömnhygien och hormonell balans. Vi söker orsaker till eventuell inflammation och rättar till eventuella näringsbrister och ger rekommendationer om en antiinflammatorisk och blodsockerstabiliserande kosthållning anpassad för dig.

Symptom

Kroppens stressrespons: En djupdykning


Vår kropp är en fantastisk maskin som svarar på stress genom en komplex kedja av händelser, där HPA-axeln står i centrum. Denna axel, bestående av hypotalamus, hypofysen och binjurarna, reglerar vår stressrespons genom att utsöndra hormonet kortisol. Men när stressen blir för mycket eller för långvarig kan denna mekanism bli störd.

Ljus, Sömn och Blodsocker: Faktorer som påverkar


Det är inte bara uppenbara stressfaktorer som kan påverka vår HPA-axel. Faktorer som exponering för ljus, särskilt på kvällen från skärmar, kan störa vår dygnsrytm. Dessutom kan en obalanserad kost som leder till blodsockersvängningar också ha en negativ inverkan på vår stressaxel.

Helhetsbild: Från symptom till lösning


På 2Heal tar vi en omfattande titt på din hälsa. Genom att analysera allt från dina symtom till dina blodprov kan vi få en klar bild av vad som kan ligga bakom din känsla av utmattning eller låg energi. Detta tillvägagångssätt säkerställer att vi inte bara behandlar symtomen, utan också adresserar de underliggande orsakerna.

Individuell väg till återhämtning


Varje person är unik, och därför behöver varje person en individuell plan för att återhämta sig. Oavsett om det handlar om att justera din kost, förbättra din sömnhygien eller adressera hormonella obalanser, är vårt team här för att guida dig genom varje steg på vägen mot bättre hälsa.

Starta resan mot din bästa hälsa.
Boka ett kostnadsfritt telefonsamtal direkt.

Rulla till toppen