Utmattning, utbrändhet och låg energi

Hjärnan och binjurarna har stor betydelse för att kontrollera ditt stress-system. Binjurarna är små körtlar som utsöndrar hormonet kortisol vilket påverkar bland annat din sömn och aktivitet på morgonen samt hanterar den stress som din vardag ger upphov till. Kroppens förmåga att hantera stress och bekämpa infektioner försämras om systemet inte är i balans och då  upplever vi en mängd symptom.

Stress aktiverar vår HPA-axel dvs vårt “stressystem”. HPA-axeln består av hypotalamus, hypofysen och binjurarna. En kaskad av hormonella förändringar uppstår som leder till att kortisol utsöndras. När stressen går över stänger HPA-axeln av kortisolproduktionen och kroppen kan vila. Men vid konstant eller kronisk stress sätts HPA-axelns normala funktion ur spel.

HPA-axeln rubbas också av kroppens stress från t.ex. inflammation.

En störd dygnsrytm med för mycket ljus på kvällen (t.ex. från bildskärmar) och för lite dagsljus under dagen, kan också påverka dig negativt. Även en störd blodsockerbalans påverkar HPA-axeln negativt.

2Heals team undersöker hela din situation ner på cellnivå. Både din symtombild och dina blodprov är viktiga för diagnos. Vi kan även göra andra tester för att analysera dina nivåer av signalsubstanser och hormoner för att utvärdera de underliggande orsakerna till varför du mår som du mår.

Om dina symtom beror på en rubbad HPA-axelsfunktion så strävar vi efter att ta reda på grundorsakerna. Vi hjälper dig  att se över din tarmhälsa, stresshantering, sömnhygien och hormonell balans. Vi söker orsaker till eventuell inflammation och rättar till eventuella näringsbrister och ger rekommendationer om en antiinflammatorisk och blodsockerstabiliserande kosthållning anpassad för dig.

Symptom

Starta resan mot din bästa hälsa.
Boka ett kostnadsfritt telefonsamtal direkt.

Rulla till toppen