Sköldkörteln

Sköldkörteln
Sköldkörteln är en liten fjärilsformad körtel på halsens framsida. Sköldkörteln producerar ett hormon som påverkar nästan alla våra funktioner. Sköldkörteln styr ämnesomsättningen. Sköldkörteln kan vara underaktiv (hypotyreos) eller överaktiv (hypertyreos). Sköldkörtelproblem kan ha en autoimmun komponent som vid Hashimotos eller Grave’s syndrom. Då utvecklar kroppen antikroppar mot sin egen vävnad. Din sköldkörtel är en del av din HPA axel.

Symptom vid underaktiv sköldkörtel (Hypotyreos)

Symptom vid överaktiv sköldkörtel (Hypertyreos)

 

Dina symtom är den första ledtråden. Men många av symtomen är generella och därför är det viktigt att också göra blodprovsanalys och lägga samman allt i en helhetsbedömning.

Det vanligaste sättet att undersöka sköldkörtelns funktion är att ta ett blodprov som visar ditt TSH-värde. Om ditt TSH-värde är högt är det ett tecken på att din hjärna skickar många signaler till sköldkörteln om att tillverka mer hormon. Det tyder på att sköldkörteln fungerar långsamt – att du har låg sköldkörtelfunktion (hypotyreos).

Men TSH visar bara hur signalerna fungerar mellan hypofysen i hjärnan och sköldkörteln. Provet visar inte hur mycket hormon som sköldkörteln faktiskt tillverkar och omvandlar. Därför måste även sköldkörtelhormonerna T4 och T3 mätas.

Om dina symtom verkligen beror på en underfunktion av sköldkörteln utforskas orsakerna till att just din sköldkörtel inte fungerar som den ska. Tarmhälsa, stress, kost, näringsstatus och livsstil har stor påverkan på sköldkörteln

Hos 2Heal samarbetar endokrinolog och gynekolog/androlog med näringsmedicinare. Vi utgår från kroppens olika system och organ och hur dom interagerar. Behöver du sköldkörtelhormoner hjälper våra specialister till med det utifrån dina individuella behov. Vissa patienter mår bättre på syntetiskt T4, och/eller T3 medan andra kanske svarar bättre på naturliga sköldkörtelhormoner. Torkad svinsköldkörtel (NDT) kan i nuläget endast förskrivas via individuell licens vilket våra läkare erbjuder om indikationen finns.

Starta resan mot din bästa hälsa.
Boka ett kostnadsfritt telefonsamtal direkt.

Om du upplever några av dessa symptom kan det vara värt att undersöka sköldkörteln. En läkare kan göra en fysisk undersökning och ta blodprover för att mäta nivåerna av sköldkörtelhormoner och TSH (tyreoideastimulerande hormon). En hög TSH-nivå kan indikera hypotyreos medan en låg TSH-nivå kan indikera hypertyreos. Andra tester, såsom ultraljud och biopsi, kan också utföras vid behov.

Behandling för sköldkörtelproblem beror på typen och allvaret av sjukdomen. För hypotyreos kan en läkare ordinera syntetiska hormoner som levotyroxin (L-T4) för att ersätta de bristande hormonerna. För hypertyreos kan behandlingar inkludera medicinering som betablockerare och sköldkörtelhämmare för att sänka nivåerna av hormoner. I vissa fall kan kirurgi också vara ett alternativ.

Hypotyreos är ett tillstånd där sköldkörteln inte producerar tillräckligt med hormoner för att hålla kroppens funktioner igång. Det är den vanligaste sjukdomen i sköldkörteln. Symtomen inkluderar trötthet, depression, viktökning, torr hud och håravfall. Hypotyreos kan diagnostiseras med en blodprov som mäter nivåerna av TSH (tyreoideastimulerande hormon) i blodet, vilket är högre än normalt vid hypotyreos.

Hypertyreos är ett tillstånd där sköldkörteln producerar för mycket hormoner, vilket ökar kroppens ämnesomsättning. Det kan leda till symtom som viktnedgång, hjärtklappning, svettningar och orolig mage. Hypertyreos kan diagnostiseras med en blodprov som mäter nivåerna av T4 (tyroxin) och TSH (tyreoideastimulerande hormon) i blodet, vilket är lägre än normalt vid hypertyreos.

Viktuppgång kan vara ett symptom på hypotyreos eftersom en underaktiv sköldkörtel kan sänka ämnesomsättningen. Men det är viktigt att notera att viktökning också kan orsakas av andra faktorer som kost och motion.

Knölstruma är en förstorad sköldkörtel som kan orsaka en klump i halsen och/eller tryck över halsen som kommer och går. Behandlingen beror på orsaken till knölstruma och kan inkludera läkemedel, radioaktivt jod eller kirurgi.

Sköldkörteln sitter i halsen framför luftstrupen och under struphuvudet.

Rulla till toppen