Sköldkörtelsjukdomar

Då kroppens olika organ och system interagerar och påverkar varandra utgår vi på 2Heal Medical alltid från helhetsbilden för att hitta roten till ohälsa. Det blir extra tydligt när det gäller sjukdomar i anslutning till sköldkörteln.

Sköldkörteln är en liten fjärilsformad körtel på halsens framsida. Sköldkörteln producerar ett hormon som påverkar nästan alla våra funktioner. Sköldkörteln styr ämnesomsättningen. Sköldkörteln kan vara underaktiv (hypotyreos) eller överaktiv (hypertyreos).
Sköldkörtelproblem kan ha en autoimmun komponent som vid Hashimotos eller Grave’s syndrom. Då utvecklar kroppen antikroppar mot sin egen vävnad. Din sköldkörtel är en del av din HPA axel.

Varför får man problem med sköldkörteln?
Två kontrollcentra i hjärnan avgör hur mycket hormon sköldkörteln ska tillverka. Hypotalamus sänder signaler till hypofysen utifrån hur ämnesomsättningen fungerar i kroppen. Hypofysen i sin tur, frisätter hormonet TSH som en signal till sköldkörteln att bilda sköldkörtelhormon T4 och T3. T4 är ett lagrings hormon och T3 är den aktiva formen som kroppen kan använda. T4 omvandlas vid behov till T3. Det mesta, 80 procent, av omvandlingen från T4 till T3 sker i mag-tarmkanalen och 20 procent i hjärnan.
Hypotalamus, hypofysen och sköldkörteln står i ständig växelverkan genom ett återkopplingssystem som innebär att höga hormonnivåer i blodet ger signaler till hjärnan om att minska mängden sköldkörtelhormon som produceras, och tvärtom. Det här återkopplingssystemet brukar kallas HPT-axeln.
Problem uppstår när HPT-axeln inte fungerar optimalt. Problem kan också uppstå genom att sköldkörteln blir inflammerad eller skadad av kroppens antikroppar vid autoimmunitet.
Det finns flera faktorer som ligger bakom sköldkörtelproblem bl.a. långvarig stress, tarmproblem, näringsbrister, undermålig kost, alkohol, allergier, miljögifter, infektioner och andra hormonella obalanser.

Hur vet jag att jag har problem med sköldkörteln?
Dina symtom är den första ledtråden. Men många av symtomen är generella och därför är det viktigt att också göra blodprovsanalys och lägga samman allt i en helhetsbedömning.

Vanligt förekommande symtom

Underaktiv sköldkörtel (Hypotyreos)

  • Trötthet
  • Viktuppgång
  • Ödem
  • Sämre ämnesomsättning
  • Frusenhet
  • Nedstämdhet, låg motivation
  • Torr hud
  • Hjärndimma
  • Kraftiga menstruationer

Det vanligaste sättet att undersöka sköldkörtelns funktion är att ta ett blodprov som visar ditt TSH-värde. Om ditt TSH-värde är högt är det ett tecken på att din hjärna skickar många signaler till sköldkörteln om att tillverka mer hormon. Det tyder på att sköldkörteln fungerar långsamt – att du har låg sköldkörtelfunktion (hypotyreos).

Men TSH visar bara hur signalerna fungerar mellan hypofysen i hjärnan och sköldkörteln. Provet visar inte hur mycket hormon som sköldkörteln faktiskt tillverkar och omvandlar. Därför måste även sköldkörtelhormonerna T4 och T3 mätas.

Om dina symtom verkligen beror på en underfunktion av sköldkörteln utforskas orsakerna till att just din sköldkörtel inte fungerar som den ska. Tarmhälsa, stress, kost, näringsstatus och livsstil har stor påverkan på sköldkörteln.

Hos 2Heal samarbetar endokrinolog och gynekolog/androlog med näringsmedicinare. Vi utgår från kroppens olika system och organ och hur dom interagerar. Behöver du sköldkörtelhormoner hjälper våra specialister till med det utifrån dina individuella behov. Vissa patienter mår bättre på syntetiskt T4, och/eller T3 medan andra kanske svarar bättre på naturliga sköldkörtelhormoner. Torkad svinsköldkörtel (NDT) kan i nuläget endast förskrivas via individuell licens vilket våra läkare erbjuder om indikationen finns.

Trots den stora samverkan mellan kroppens olika hormonsystem, samarbetar sällan endokrinologer och gynekologer i vården. Hos 2Heal Medical samarbetar vi för att hjälpa dig, vi jobbar aldrig enbart med sköldkörtelhormon vid hypotyreos eller bara med östrogen och progesteron vid klimakteriebesvär. Man måste utgå från att kroppens olika system och organ interagerar.

The Institute For Functional Medicine, Logga
Sveriges läkarförbund, logga
Karolinska Institutet Innovations AB, Logga
Sting, Logga
Sting is the leading ecosystem in the Nordics for startups with high growth potential. www.sting.co
Vårdföretagarna, Logga
Rulla till toppen