Yogans hälsofördelar - så kommer du igång!

Flera studier har visat att yoga kan påverka kroppen positivt på många sätt, såsom att hjälpa till att reglera blodsockernivån, förbättra muskuloskeletala sjukdomar och hålla det kardiovaskulära systemet i harmoni. Yogan har också visat sig ha viktiga psykologiska fördelar, eftersom utövandet av yoga kan bidra till att öka mental energi och positiva känslor och därmed minska negativa känslor av aggressivitet, depression och ångest.

En stor majoritet av dagens ohälsa har en koppling till livsstilsrelaterade sjukdomar, där många fall av till exempel hjärt -kärlsjukdom, cancer och diabetes skulle kunna undvikas med ändrad livsstil. Och vad är det i vår livsstil som vi själva kan påverka? För många är det en kombination av för mycket stillasittande, brist på regelbunden träning, ohälsosam kost och kronisk stress. Kronisk inflammation och stress är en vanlig faktor för många av dessa sjukdomar och ett område där yoga har visat sig vara extremt fördelaktigt.

yoga-class

Yoga effektivt vid ångest

De som mediterar regelbundet har visat sig ha minskad aktivitet i ångestrelaterade områden i hjärnan. Yoga kan hjälpa till att utveckla ett positivt hälsotillstånd. Det finns medicinsk yogaterapi som är en individualiserad, personlig och holistisk form av yoga som tar hänsyn till patientens unika kropp och sinne. För att dämpa ångest kan man få specifika andningstekniker (pranayamas),  lugnande positioner (asanas), mindfulness-baserade metoder och/eller meditation, samt annan livsstilsvägledning. Denna typ av terapi medför dessutom inga medicinska biverkningar. 

Vid behov kan ångestdämpande läkemedel och/eller psykoterapi användas samtidigt; medicinsk yoga är i sådana fall ett mycket bra komplement. 

Nya studier indikerar på att meditation kan förändra både hjärnans struktur och funktion och framför allt de områden i hjärnan som styr emotionell reglering. Yoga och meditation kan öka flera signalsubstanser och hormoner som GABA, serotonin och dopamin – som fungerar som antidepressiva ämnen. Det har även visat sig öka nivåerna av melatonin, hjälpa till att komma till ro inför sömn samt förbättra sömnkvaliteten och sömnreglering.

Vad händer vid stress och hur kan yoga hjälpa?

Det sympatiska nervsystemet, eller vårt ”nödberedningssystem”, aktiveras när vår kropp eller vårt sinne känner sig hotat vare sig det är  positiv eller negativ stress. Detta ”kamp eller flykt” -svar resulterar i att blodkärl drar ihop sig och ger minskat blodflöde i framförallt ben och armar och matsmältningssystem. Blodtrycket och hjärtfrekvensen ökar, levern omvandlar glykogen till glukos och släpper ut glukos (socker) i blodet, bronkiolerna (i lungorna) vidgas och blodflödet förändras, vilket leder till minskad aktivitet i bland annat matsmältningssystemet. Många som stressar har därför problem med magen.

Yogan kan ge det autonoma nervsystemet en sund balans genom att stimulera det parasympatiska nervsystemet, som aktiveras med rätt andning och avslappning. Det stimulerar blodflödet till matsmältningssystemet, hjärnan, armar, ben och könsorganen. Yogan är som mest kraftfullt när den ändrar vår allmänna hälsosyn och ändrar tyngdpunkten från reaktiv till proaktiv hälsovård.

Vid långvarig stress kan därför yoga vara mer lämpligt än annan typ av högintensiv träning. 

Starta resan mot din bästa hälsa.
Boka ett kostnadsfritt telefonsamtal direkt.

Rulla till toppen